NEW QUAD ESL SERIES

WHARFEDALE EVOLUTION 2

Home   |  News   |  About Us   |  Contact   |  tag heuer replica sale
 

JJ ELECTRONICS
ECC 82R. F. DOUBLE TRIODE

Base: NOVAL

Uf = 6,3/12,6 V

If = ca.300/150 mA

Typical

characteristic:

Ua = 250 V

Ug = -8,5 V

Ia = 10,5 mA

S = 2,2 mA/V

Ri = 7,7 kΩ

μ = 17

Limiting values:

Ua = 300 V

Wa = 2,75 W

Ik = 20 mA

Ug = -50 V

Rg = 1 MΩ

Uk/f = 180 V

Rk/f = 150 kΩ

Capacitances:

system I. system II.

cg/k = 1,9 1,9 pF

ca = 1,9 1,8 pF

cg/a = 1,63 1,63 pF

As phase inverter:

Ub = 250 350 V

Ia = 0,7 1,0 mA

Ia' = 0,68 0,93 mA

Uo/Ug1 = 11 11

U0 = 15 24 VRMS

dtot = 1 1 %

Cijena za kom.

 


Naša cijena: 121,95 kn
Bez PDV-a: 97,56 kn